รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

กรมกิจการเด็กและเยาวชน สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID -19) เพื่อช่วยเหลือสังคม

วันที่ของกิจกรรม : 14 มี.ค. 2563

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID -19) เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยจัดกิจกรรม “พม. อาสา ร่วมทำหน้ากากผ้าสู้ไวรัสโควิด-19” ร่วมกันทำหน้ากากผ้าส่งต่อให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศ และเมื่อทำเสร็จสามารถนำกลับบ้านได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คลังภาพ (Gallery)
บรรยากาศภาพกิจกรรมบรรยากาศภาพกิจกรรมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ