รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ของกิจกรรม : 5 มี.ค. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สป. 1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม

คลังภาพ (Gallery)
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมนายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ