รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียนเพื่อนำเสนอร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเด็กเคลื่อนย้าย เพื่อเฉลิมฉลอง 30 ปี

วันที่ของกิจกรรม : 27 มิ.ย. 2562

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียนเพื่อนำเสนอร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเด็กเคลื่อนย้าย เพื่อเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ( CRC@30 : Regional Workshop on the proposed draft ASEAN Declartion on Childred on the Move ) ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
ผู้ร่วมประชุมบรรยายถ่ายภาพหมู่รว่มกันผู้ร่วมประชุมบรรยายpic_20192706160336_2.JPGบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ