รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “ประสบการณ์แก้ปัญหาการกลั่นแกล้งในสังคม(Bullying)” รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ของกิจกรรม : 8 พ.ย. 2562

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม. กำหนดจัดการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “ประสบการณ์แก้ปัญหาการกลั่นแกล้งในสังคม(Bullying)” รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งมีผู้เข้าชิง จำนวน 9 ราย ซึ่งมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธีรภัทร กรองมะเริง จากโรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา จะได้เข้าร่วมแสดงการเล่าประสบการณ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น และทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวธารีญา พฤฒิธรรมกูล จากโรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวพรหมพร เพ็ชรเพ็ง จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชนได้ดำเนินงานเป็นเวลา 35 ปี จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะของเยาวชนในการพูดในที่ชุมชนเสริมสร้างบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำให้

คลังภาพ (Gallery)
pic_20190811134613_1.jpgpic_20190811134613_2.jpgpic_20190811134613_3.jpgpic_20190811134614_4.jpgpic_20190811134614_5.jpgpic_20190811134614_6.jpgpic_20190811134614_7.jpgpic_20190811134615_8.jpgpic_20190811134615_9.jpgpic_20190811134615_10.jpgpic_20190811134616_11.jpgpic_20190811134616_12.jpgpic_20190811134616_13.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ