รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

China Communist Youth League Beijing Committee

วันที่ของกิจกรรม : 11 พ.ค. 2561

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยนางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นประธานการต้อนรับคณะผู้แทนจาก China Communist Youth League Beijing Committee จำนวน 15 คน นำโดย Ms. Yuan Hui รองเลขาธิการ เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2561 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในฐานะบ้านพี่เมืองน้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20181105103711_1.jpgpic_20181105103712_2.jpgpic_20181105103712_3.jpgpic_20181105103713_4.jpgpic_20181105103713_5.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ