รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

“ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดชัยภูมิ”

วันที่ของกิจกรรม : 15 ก.พ. 2562

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดร. สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดชัยภูมิ”

คลังภาพ (Gallery)
ดร. สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดชัยภูมิ”ร่วมเดินรณรงค์ร่วมเดินรณรงค์ร่วมเดินรณรงค์ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ