รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ของกิจกรรม : 13 ก.พ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีข้าราชการ คณะกรรมการคัดเลือกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562บรรยากาศการคัดเลือกบรรยากาศการคัดเลือกบรรยากาศการคัดเลือกบรรยากาศการคัดเลือกบรรยากาศการคัดเลือก
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ