รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมหารือเพื่อการมีส่วนร่วมเสนอความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยเลขานุการ กดยช.ดย.

วันที่ของกิจกรรม : 15 พ.ค. 2561

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุทธิ จันทรวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อการมีส่วนร่วมเสนอความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยเลขานุการ กดยช.ดย. ครั้งที่ 3/2561 เพื่อร่างอำนาจหน้าที่ของหน่วยเลขานุการ กดยช. ร่างโครงสร้างหน่วยเลขานุการ กดยช. ผังงาน (Flowchart) ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20181505094905_1.jpgpic_20181505094906_2.jpgpic_20181505094906_3.jpgpic_20181505094907_4.jpgpic_20181505094907_5.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ