รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

กิจกรรม “พม. อาสา ร่วมทำหน้ากากผ้า สู้ไวรัสโควิด-19”

วันที่ของกิจกรรม : 11 มี.ค. 2563

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว ถ.กรุงเกษม กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดกิจกรรม “พม. อาสา ร่วมทำหน้ากากผ้า สู้ไวรัสโควิด-19” เพื่อให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และจิตอาสาทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการทำหน้ากากผ้าที่เย็บด้วยมือ จากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการทำหน้ากากสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับหน้ากากที่ทำเสร็จแล้ว ส่วนหนึ่งจะมอบให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม และอีกส่วน จะนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ต้องการต่อไป

คลังภาพ (Gallery)
 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)   เปิดกิจกรรม “พม. อาสา ร่วมทำหน้ากากผ้า สู้ไวรัสโควิด-19” นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับหน้ากากที่ทำเสร็จแล้ว ส่วนหนึ่งจะมอบให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม และอีกส่วน จะนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ต้องการต่อไปบรรยากาศกิจกรรมบรรยากาศกิจกรรมบรรยากาศกิจกรรม

จำนวนผู้เยี่ยมชม 42 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ