รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

กิจกรรม “พม. อาสา ร่วมทำหน้ากากผ้าสู้ไวรั สโควิด-19”

วันที่ของกิจกรรม : 15 มี.ค. 2563

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 17.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรม “พม. อาสา ร่วมทำหน้ากากผ้าสู้ไวรั สโควิด-19” โดยสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID -19) เพื่อช่วยเหลือสังคม ร่วมกันทำหน้ากากผ้าส่งต่อให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศ และเมื่อทำเสร็จสามารถนำกลับบ้านได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คลังภาพ (Gallery)
กิจกรรม “พม. อาสา ร่วมทำหน้ากากผ้าสู้ไวรั สโควิด-19” โดยสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID -19) เพื่อช่วยเหลือสังคม ร่วมกันทำหน้ากากผ้าส่งต่อให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กิจกรรม “พม. อาสา ร่วมทำหน้ากากผ้าสู้ไวรั สโควิด-19” โดยสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID -19) เพื่อช่วยเหลือสังคม ร่วมกันทำหน้ากากผ้าส่งต่อให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กิจกรรม “พม. อาสา ร่วมทำหน้ากากผ้าสู้ไวรั สโควิด-19” โดยสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID -19) เพื่อช่วยเหลือสังคม ร่วมกันทำหน้ากากผ้าส่งต่อให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ