รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

โครงการ Jenesys 2019 Outbound Program to Thailand เยาวชนจากญี่ปุ่นมาเยือนประเทศไทย

วันที่ของกิจกรรม : 11 ธ.ค. 2562

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางงามชื่น ด้วงหวา ผู้อำนวยการกลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักเรียนญี่ปุ่นโครงการ Jenesys 2019 Outbound Program to Thailand เยาวชนจากญี่ปุ่นมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10-17 ธันวาคม 2562 โดยองค์กรJapan International Cooperation Center (JICE) เป็นหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือของรัฐบาลญี่ปุ่น ในการดำเนินโครงการ JENESYS ระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ประสานงานกรมกิจการเด็กและเยาวชนในการนำนักเรียนโรงเรียนมัธยม ซากุ โชเซอิ จูเนียร์ และ ซีเนียร์ (Saku Chosei Junior and Senior High School) และโรงเรียนมัธยม ริสุเมอิกัง เกอิโช จูเนียร์ และ ซีเนียร์ (Ritsumeikan Keisho Junior and Senior High School) และเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานจากสำนักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (Japan Travel Bureau : JTB) จำนวนรวม 20 คน เดินทางมายังประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 – 17 ธันวาคม 2562

คลังภาพ (Gallery)
นางงามชื่น ด้วงหวา ผู้อำนวยการกลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักเรียนญี่ปุ่นโครงการ Jenesys 2019 Outbound Program to Thailand บรรยากาศการต้อนรับบรรยากาศการต้อนรับบรรยากาศการต้อนรับรับมอบของที่ระลึกรับมอบของที่ระลึกถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ