รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

พัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด

วันที่ของกิจกรรม : 12 ธ.ค. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพมหานคร นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด อันนำมาสู่ทักษะการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นซึ่งมีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม และสร้างแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้แก่สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหรือแกนนำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด แกนนำกลุ่มเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 136 คน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20191212103238_1.jpgpic_20191212103238_2.jpgpic_20191212103238_3.jpgpic_20191212103238_4.jpgpic_20191212103239_5.jpgpic_20191212103239_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ