รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2/2563

วันที่ของกิจกรรม : 27 ก.พ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว และนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ (Gallery)
นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานครนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานครผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานครผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานครบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ