รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาศเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม

วันที่ของกิจกรรม : 14 ก.ย. 2563

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาศเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการจัดสวัสดิการให้เด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ระหว่างศึกษาได้รับการศึกษาต่ออย่างเหมาะสม

คลังภาพ (Gallery)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาศเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาศเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมบรรยากาศในพิธีบรรยากาศในพิธีถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ