รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม

วันที่ของกิจกรรม : 9 ก.ค. 2562

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ปาฐกถานำเปิดการประชุมเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 48 เรื่อง นโยบายและปฏิบัติการเรื่องบ้านพักสำหรับผู้ที่ท้องไม่พร้อมในประเทศไทย การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดบริการบ้านพักสำหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และร่วมกันวิเคราะห์ข้อท้าทายและโอกาสของการจัดบริการบ้านพักสำหรับผู้หญิงที่ตั้งท้องเมื่อไม่พร้อม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ผู้แทนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวและผู้แทนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น 60 คน เข้าร่วมประชุม

คลังภาพ (Gallery)
นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมิจการเด็กและเยาวชนกล่าวเปิดบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายรูปร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ