รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546(กรณีต่ออายุบัตร)

วันที่ของกิจกรรม : 15 ส.ค. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546(กรณีต่ออายุบัตร)รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก รวมทั้งพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมในรุ่นที่ 1 จำนวน 60 คน

คลังภาพ (Gallery)
นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการอบรมนางอวยพร โรจน์นิติพันธุ์ กล่าวรายงานผู้เข้ารับการอบรม1ผู้เข้ารับการอบรม2ผู้เข้ารับการอบรม 3ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายรูปร่วมกับประธาน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ