รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเอเชีย :จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร

วันที่ของกิจกรรม : 4 พ.ค. 2561

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.30 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเอเชีย :จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร ณ.โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนจากทั่วภูมิภาคเอเชียได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมทำกิจกรรมอาสา เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์สำหรับการสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย และเยาวชนไทยได้มีโอกาสได้เรียนรู้ความเป็นสากล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสภาเด็กและเยาวชน ตัวแทนเยาวชนไทยจากทั่วประเทศจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งเยาวชนและผู้ปฏิบัติงานด้านเยาวชนจากประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่งมีผู้แทนเข้าร่วมจาก 13 ประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น ภูฏาน มองโกเลีย และประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งสิ้นกว่า 80 คน

คลังภาพ (Gallery)
นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเอเชียการเเสดงบนเวทีการเเสดงบนเวทีการเเสดงบนเวทีถ่ายภาพหมู่ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ