รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

บันทึกเทปสัมภาษณ์ เกี่ยวกับประเด็น “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”

วันที่ของกิจกรรม : 6 มี.ค. 2563

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน บันทึกเทปสัมภาษณ์ เกี่ยวกับประเด็น “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” และ “บริการสวัสดิการสังคมแก่เด็กในสถานรองรับทั่วประเทศ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี (ช่อง 9)

คลังภาพ (Gallery)
นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน บันทึกเทปสัมภาษณ์ เกี่ยวกับประเด็น “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” และ “บริการสวัสดิการสังคมแก่เด็กในสถานรองรับทั่วประเทศ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี (ช่อง 9)บันทึกเทปสัมภาษณ์ เกี่ยวกับประเด็น “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” บันทึกเทปสัมภาษณ์ เกี่ยวกับประเด็น “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ