รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมหารือข้อเสนอของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรณี การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับเด็กและเยาวชน ในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

วันที่ของกิจกรรม : 22 พ.ค. 2563

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมหารือข้อเสนอของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรณี การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับเด็กและเยาวชน ในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ ณ ห้องประชุม ศปก. ดย. กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ (Gallery)
นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมหารือข้อเสนอของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรณี การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับเด็กและเยาวชน ในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 การประชุมหารือข้อเสนอของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรณี การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับเด็กและเยาวชน ในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ