รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

วันที่ของกิจกรรม : 5 มิ.ย. 2562

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 3 รูป ณ บริเวณหอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ