รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมรับทราบข้อเสนอแนะการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2562

วันที่ของกิจกรรม : 24 มี.ค. 2563

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมรับทราบข้อเสนอแนะการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2562 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทนกอง/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวม 50 คน

คลังภาพ (Gallery)
นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมรับทราบข้อเสนอแนะการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2562การประชุมรับทราบข้อเสนอแนะการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2562บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ