รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ประชุมพัฒนาร่างบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ

วันที่ของกิจกรรม : 2 ธ.ค. 2562

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพัชราวดี 3 โรงแรม ปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนด้านสิทธิเด็กของไทย ในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก เป็นประธานในคณะทำงานด้านเทคนิคฯ ฝ่ายไทย เพื่อพัฒนาร่างบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ (ของประเทศไทย) โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นรองประธานคณะทำงาน ซึ่งมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1) การพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการ คุ้มครองเด็กระหว่างประเทศ 2) การเตรียมความพร้อมการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็กระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2

คลังภาพ (Gallery)
นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนด้านสิทธิเด็กของไทย ในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก เป็นประธานในคณะทำงานด้านเทคนิคฯ ฝ่ายไทย เพื่อพัฒนาร่างบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ (ของประเทศไทย) นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นรองประธานคณะทำงาน บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ