รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

สัมภาษณ์เงินอุดหนุนฯ ออกอากาศทางช่อง 7

วันที่ของกิจกรรม : 12 มิ.ย. 2562

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์รายการข่าว ในประเด็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

คลังภาพ (Gallery)
ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์รายการข่าว ในประเด็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์รายการข่าว ในประเด็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์รายการข่าว ในประเด็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์รายการข่าว ในประเด็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์รายการข่าว ในประเด็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ