รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมครอบครัวบุญธรรมชาวไทย

วันที่ของกิจกรรม : 20 มี.ค. 2560

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 นางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็กเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมครอบครัวบุญธรรมชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดู เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม และเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที3) พ.ศ.2553 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 60 คน

คลังภาพ (Gallery)
แนะนำขั้นตอนการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแนะนำข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 1ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 2
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ