รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุและการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2562

วันที่ของกิจกรรม : 8 ก.ค. 2562

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุและการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะทำงาน/ผู้แทนหน่วยงาน/องค์กร ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมผู้เข้าร่วมการประชุมผู้เข้าร่วมการประชุมผู้เข้าร่วมการประชุมผู้เข้าร่วมกาประชุมบรรยากาศในการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ