รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้แก่ครอบครัวบุญธรรมชาวไทย

วันที่ของกิจกรรม : 28 เม.ย. 2561

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ สถานสงเคราะห์บ้านราชวิถี นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้แก่ครอบครัวบุญธรรมชาวไทย ก่อนออกเดินทางไปทำกิจกรรม ระหว่างวันที่ 28 - 29 เม.ย. 2561 ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท จ. ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสปการณ์ในการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม รวมถึงส่งเสริมและขยายเครือข่ายครอบครัวบุญธรรมให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ครอบครัวบุญธรรมชาวไทยและบุตรบุญธรรม จำนวน 30 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 97 คน

คลังภาพ (Gallery)
นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดผอ.ศูนย์บุตรบุญธรรม กล่าวรายงานบรรยากาศพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้แก่ครอบครัวบุญธรรมชาวไทยบรรยากาศพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้แก่ครอบครัวบุญธรรมชาวไทยถ่ายภาพหมู่
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ