รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 พร้อมมอบเข็มเยาวชนเครื่องหมายพระราชทาน (JICA)

วันที่ของกิจกรรม : 8 ส.ค. 2561

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 พร้อมมอบเข็มเยาวชนเครื่องหมายพระราชทาน จำนวน 3 สาขา ได้แก่ 1.สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง 2. สาขาการวางแผนพัฒนาภูมิภาคแบบครอบคลุม 3.สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในสาขาอาชีพ และให้เยาวชนผู้ที่จะเป็นผู้นำการสร้างชาติในอนาคตมีโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะสาขาอาชีพ ณ ห้องดินแดง ชั้น 4 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20180808152553_1.jpgpic_20180808152553_2.jpgpic_20180808152553_3.jpgpic_20180808152553_4.jpgpic_20180808152553_5.jpgpic_20180808152554_6.jpgpic_20180808152554_7.jpgpic_20180808152554_8.jpgpic_20180808152554_9.jpgpic_20180808152554_10.jpgpic_20180808152554_11.jpgpic_20180808152555_12.jpgpic_20180808152555_13.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ