รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน "สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย"

วันที่ของกิจกรรม : 19 เม.ย. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน "สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย" ซึ่งมีพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร และอดีตผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชน พิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย พระประชาบดี เสด็จ ร.5 และ ร.9 ใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป มีการเทศนาธรรม หัวข้อ "สุจริตธรรม" และมีกิจกรรมประกวดการทำมะม่วงน้ำปลาหวาน การประกวดคุณพี่และออเจ้า โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คลังภาพ (Gallery)
พิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย ใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป การเทศนาธรรม หัวข้อ กิจกรรมประกวดการทำมะม่วงน้ำปลาหวานการประกวดคุณพี่และออเจ้า
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ