รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการอาคารประหยัดพลังงาน

วันที่ของกิจกรรม : 10 ส.ค. 2561

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการอาคารประหยัดพลังงาน ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน และโครงการโรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง สร้างฝัน สร้างรอยยิ้ม ให้แก่สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด โดย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และมีนายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กในความอุปการะของสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด ได้ใช้ประโยชน์เป็นอาคารเรียน และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีการนำพลังงานธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คลังภาพ (Gallery)
พิธีกล่าวเปิดรายงานพิธีกล่าวเปิดรายงานพิธีกล่าวเปิดรายงานบรรยากาศผู้เข้าร่วมบรรยากาศโดยรวมพิธีเปิดบรรยากาศโดยรวมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ