รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ของกิจกรรม : 21 พ.ค. 2561

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายปรเมธี วิมลศิริ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คลังภาพ (Gallery)
รองปลัดกระทรวง พม. ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม.คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ถ่ายรูปร่วมกัน1คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ถ่ายรูปร่วมกัน2อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (นายวิทัศน์ เตชะบุญ)และคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายปรเมธี  วิมลศิริ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (นายวิทัศน์ เตชะบุญ)และคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ของ กรมกิจการเด็กและเยาวชนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายปรเมธี  วิมลศิริ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์2
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ