รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

กรมเด็ก ฯ คัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่ของกิจกรรม : 13 ม.ค. 2564

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารดรุณวิถี บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ครั้งที่ 1/2564 เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2564 โดยมี นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นประธานอนุกรรมการ ฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ (สอ.ดย.) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผู้แทนมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

คลังภาพ (Gallery)
123456789

จำนวนผู้เยี่ยมชม 241 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ