รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรยุคใหม่ในโลกการเปลี่ยนแปลง

วันที่ของกิจกรรม : 14 ก.ย. 2563

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน เวลา 2563 เวลา 09.45 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรยุคใหม่ในโลกการเปลี่ยนแปลง โดยมี นางสุภัชชา สุทธิพล  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมงานและรับฟัง  นำเสนอผลงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ยังมี นางเทพวัลย์ ภรณวลัย และนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมงาน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการสามารถเชื่อมโยงความต้องการของประชาชนสู่การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสังคมที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen -​Centric Government)​ รวมถึงปรับมุมมองใหม่เพื่อให้สามารถทำงานด้านสังคมที่มีความยืดหยุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และผู้แทนภาคเอกชน รวม 400 คน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

คลังภาพ (Gallery)
นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรยุคใหม่ในโลกการเปลี่ยนแปลง นางสุภัชชา สุทธิพล  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมงานและรับฟัง  นำเสนอผลงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ภาพประกอบภาพประกอบกิจกรรมในงานถ่ายภาพหมู่รวมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ