รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการโครงการลมหายใจไร้มลทิน ครั้งที่ 1/2561

วันที่ของกิจกรรม : 5 เม.ย. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการลมหายใจไร้มลทิน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ , กระทรวงวัฒนธรรม , กรมกิจการพลเรือนทหารบก , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , กรมประชาสัมพันธ์ , สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร , สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) , มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน , ชมรมลมหายใจไร้มลทิน , ชมรมเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน , สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 17 คน โดยมีแนวทางในการดำเนินงานโครงการลมหายใจไร้มลทิน ปี 2561 ได้แก่ การประกวดเรียงความ “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” , ประกวดร้องเพลงประกอบดนตรี เพลงลมหายใจไร้มลทิน , ประกวดวาดภาพค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต , ประกวดหนังสั้น “คด (แต่ไม่) โกง”

คลังภาพ (Gallery)
pic_20180504134841_1.jpgpic_20180504134842_2.jpgpic_20180504134842_3.jpgpic_20180504134843_4.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ