รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติงานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศกับองค์การสวัสดิภาพเด็ก 4 แห่ง

วันที่ของกิจกรรม : 30 ก.ค. 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติงานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศกับองค์การสวัสดิภาพเด็ก 4 แห่ง (มูลนิธิมิตรมวลเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา และสหทัยมูลนิธิ) มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กับองค์การสวัสดิภาพเด็ก 4 แห่ง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสังเกตุการณ์ของคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับเด็กชาวต่างประเทศ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นการติดตามประวัติเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม และการรับบุตรบุญธรรมในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 
เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย การปฏิบัติงานด้านการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม แอลเค แกรนด์ เอ็มไพร์ จังหวัดชลบุรี

คลังภาพ (Gallery)
pic_20203007133848_1.jpgpic_20203007133849_2.jpgpic_20203007133849_3.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ