รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ)

วันที่ของกิจกรรม : 21 ธ.ค. 2562

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ) ในการนี้ อธิบดี ดย. มอบหมายให้รองอธิบดี ดย.(นายอนุกูล ปีดแก้ว)เข้าร่วมพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็ก และเยาวชน ให้พร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 และเป็นแกนนำจิตอาสา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน และสังคม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำสภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนในภาคเหนือ ผู้สังเกตการณ์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 230 คน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก

คลังภาพ (Gallery)
นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ)อธิบดี ดย. มอบหมายให้รองอธิบดี ดย.(นายอนุกูล  ปีดแก้ว)เข้าร่วมพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็ก และเยาวชน ให้พร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 และเป็นแกนนำจิตอาสา บรรยากาศการประชุมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ