รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ผู้แทนจาก World Childhood Foundation ประเทศสวีเดน หารือเกี่ยวกับงานด้านเด็ก

วันที่ของกิจกรรม : 1 ส.ค. 2560

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. Ms.Asa Olsson ผู้แทน World Childhood Foundation จากเมืองสต็อกโฮล์ม ประเทสสวีเดน เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเด็กที่เป็นประเด็สำคัญในระดับนานาชาติ ได้แก่ การเดินทางและการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ,การคุ้มครองเด็กออนไลน์ สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ,มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคมที่เป็นมิตร เพื่อคุ้มครองเด็กจากการถูกละเมิด ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 กรม ดย. กรุงเทพ

คลังภาพ (Gallery)
ภาพหารือ 1ภาพหารือ 2ภาพหารือ 3ภาพหารือ 4
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ