รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงานการประชุมสามัญนานาชาติ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์และญี่ปุ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 32

วันที่ของกิจกรรม : 12 มี.ค. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรองกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และรายงานผลการดำเนินงานการประชุมสามัญนานาชาติ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์และญี่ปุ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 32 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการหารือในครั้งนี้

คลังภาพ (Gallery)
นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และรายงานผลการดำเนินงานการประชุมสามัญนานาชาติ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์และญี่ปุ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 32รายงานผลการดำเนินงานการประชุมสามัญนานาชาติ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์และญี่ปุ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 32บรรยากาศการเข้าพบบรรยากาศการเข้าพบบรรยากาศการเข้าพบบรรยากาศการเข้าพบถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ