รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

สัมภาษณ์บันทึกเทป โทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT รายการ“เคลียร์คัด ชัดเจน”เรื่อง “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”

วันที่ของกิจกรรม : 21 ส.ค. 2561

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์บันทึกเทป โทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT รายการ“เคลียร์คัด ชัดเจน”เรื่อง “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”ณ.สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์บันทึกเทป โทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT รายการ“เคลียร์คัด ชัดเจน”เรื่อง “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”ณ.สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพฯ พิธีกรเริ่มสัมภาษณ์ระหว่างการบันทึกการถ่ายทำระหว่างการบันทึกการถ่ายทำบรรยากาศโดยรวมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ