รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 2/2563

วันที่ของกิจกรรม : 26 มิ.ย. 2563

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน
นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20202606112648_1.jpgpic_20202606112649_2.jpgpic_20202606112649_3.jpgpic_20202606112649_4.jpgpic_20202606112650_5.jpgpic_20202606112650_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ