รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

วันที่ของกิจกรรม : 10 ส.ค. 2561

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายขึ้นไป มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ สามารถจัดทำรายละเอียดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ และเป็นการเตรียมความพร้อมความก้าวหน้าในสายอาชีพ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย วิทยากร เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้สังเกตุการณ์ รวมทั้งสิ้น 60 คน ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20181008143957_1.jpgpic_20181008143957_2.jpgpic_20181008143957_3.jpgpic_20181008143957_4.jpgpic_20181008143957_5.jpgpic_20181008143957_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ