รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก ( DCY DAY CARE )

วันที่ของกิจกรรม : 20 มี.ค. 2560

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น.นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก ( DCY DAY CARE ) ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก อาคาร 3 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุตรหลานของข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองในช่วงปิดเทอม กลุ่มเป้าหมายคือเด็กอายุ 3 – 12 ปี จำนวน 18 คน เป็นเด็กจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

คลังภาพ (Gallery)
พิธีกล่าวเปิดรายงานศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กนายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนตัดริบบิ้นเปิดงานนายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนตรวจเยี่ยมโครงการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ