รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชนลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับครอบครัวเด็กปฐมวัย ในเขตพื้นที่ กทม.

วันที่ของกิจกรรม : 20 พ.ค. 2563

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปกครองเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กในเขตจอมทอง (สถานรับเลี้ยงเด็กบัณฑิตน้อย สถานรับเลี้ยงเด็กถนอมกุลบุตรเนอสเซอรี่ สถานรับเลี้ยงเด็กกันยา สถานรับเลี้ยงเด็ก เลิศเหนือเนอร์สเซอรี่ สถานรับเลี้ยงเด็กคุณหนู สถานรับเลี้ยงเด็กไทรทอง) เขตมีนบุรี (สถานรับเลี้ยงเด็กอาเมน สถานรับเลี้ยงเด็กสมใจเนอสเซอรี่ สถานรับเลี้ยงเด็กสหกรณ์เอื้ออาทรมีนบุรี)เขตบึงกุม ( สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยเอื้ออาทรบึงกุ่ม) เขตบางคอแหลม (สถานรับเลี้ยงเด็กซีโอน สถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์กลางเทวี สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านหรรษา สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านชื่นชม) พร้อมจัดหาชุดเครื่องอุปโภคและบริโภค ประกอบด้วย นมผง นมยูเอชที ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ข้าวสาร และของใช้ในชีวิตประจำวัน มอบให้กับครอบครัวเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ กทม. (เฉพาะที่เก็บค่าบริการไม่เกิน 2,000 บาท/คน/เดือน) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ครบทั่วกทม. โดยเร็วที่สุด ขณะที่ทางภูมิภาคก็ได้ประสานความร่วมมือให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยกลุ่มดังกล่าว ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

คลังภาพ (Gallery)
pic_20202005164015_1.jpgpic_20202005164016_2.jpgpic_20202005164016_3.jpgpic_20202005164016_4.jpgpic_20202005164016_5.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ