รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

วันที่ของกิจกรรม : 8 ส.ค. 2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ