รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ดย.ทำบุญตักบาตรประจำเดือน

วันที่ของกิจกรรม : 6 มี.ค. 2563

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 น. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือน ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
 ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือน ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือน ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือน ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯภาพกิจกรรมตักบาตรถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ