รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการสรรหาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2561

วันที่ของกิจกรรม : 28 พ.ค. 2561

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายศุภวิทย์ เปี่ยมพงศ์สานต์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20182805082304_1.jpgpic_20182805082304_2.jpgpic_20182805082305_3.jpgpic_20182805082305_4.jpgpic_20182805082306_5.jpgpic_20182805082306_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ