รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรี พม. นำเยาวชนต้นแบบเข้าพบ และนำเสนอผลงานต่อนายกรัฐมนตรี

วันที่ของกิจกรรม : 14 ม.ค. 2563

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร พม. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็ก และเยาวชน นำเยาวชนต้นแบบเข้าพบและนำเสนอผลงานต่อนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย (1) ทีมแกะสลักน้ำแข็งวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมรางวัล Best creative Award ชื่อชิ้นงาน “รัก ยืน ยาว” (2) ทีมแกะสลักน้ำแข็งทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัลที่ 2 ชื่อชิ้นงาน “พลังแห่งความสามัคคี” “Unity is Strength” (3) นักกีฬายูยิตสู นายภาณุวัฒน์ ดีนะตาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น จากเด็กติดเกม สู่แชมป์โลกกีฬา “ยูยิตสู” ปลดหนี้ครอบครัวในวัย 16 ปี (4) นักจัดกิจกรรม กลุ่มแกนนำเยาวชน จำนวน 30 คน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20201401150050_1.jpgpic_20201401150051_2.jpgpic_20201401150051_3.jpgpic_20201401150051_4.jpgpic_20201401150051_5.jpgpic_20201401150051_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ