รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 1/2560

วันที่ของกิจกรรม : 20 มี.ค. 2560

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 1/2560 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และแนวทางการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
ผู้เข้าร่วมประชุม 1ผู้เข้าร่วมประชุม2ผู้เข้าร่วมประชุม 3
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ