รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ร่วมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ของกิจกรรม : 2 ธ.ค. 2562

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกทั้งเสริมสร้างวินัยและการประพฤติปฏิบัติตน ตามแนวพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ (Gallery)
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ร่วมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ร่วมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ร่วมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ร่วมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ร่วมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถ่ายภาพหมู่รวมกันข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ร่วมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ร่วมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ