รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

“พม. ห่วงใย เดินทางปลอดภัย กลับบ้านสงกรานต์”

วันที่ของกิจกรรม : 9 เม.ย. 2561

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ นายอภิชาติ อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พม. ห่วงใย เดินทางปลอดภัย กลับบ้านสงกรานต์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ช่วยเหลือสังคม และหน่วยงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในระหว่างที่ประชาชนรอเวลาเดินทางกลับภูมิลำเนา

คลังภาพ (Gallery)
นายอภิชาติ อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีเปิดกิจกรรม “พม. ห่วงใย เดินทางปลอดภัย กลับบ้านสงกรานต์” กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน พม.กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน “พม. ห่วงใย เดินทางปลอดภัย กลับบ้านสงกรานต์”
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ