รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ประชุมการจัดการและมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

วันที่ของกิจกรรม : 24 มี.ค. 2563

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมการจัดการและมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) : ด้านงบประมาณ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมการจัดการและมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชนผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชนบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ